Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Projekty

Historie hnízdního rozšíření a početnosti labutí velkých v západních Čechách – prosba o spolupráci

Duchovním otcem sčítání labutí v ČR je RNDr. Jan Hora, který od roku 1981 opakovaně v osmdesátých létech organizoval sčítání labutí za účasti široké veřejnosti po celé republice. Tehdejší sčítání vzbudilo značnou pozornost médií a přispělo k zájmu řady lidí o ornitologii a ČSO. Dá se říci, že šlo u nás o jeden z prvních pokusů o zapojení občanské vědy do ornitologických projektů, což je pro dnešní ČSO naopak typické.

Sčítání labutí v západních Čechách se v roce 2018 zúčastnilo 56 spolupracovníků – až na výjimky členů naší pobočky – kteří během 3093 kontrol navštívili 1616 lokalit, vodních ploch a toků, v Plzeňském a Karlovarském kraji. Předběžné výsledky našeho výzkumu byly prezentovány koncem roku 2018 na 4. Západočeské ornitologické konferenci v Poběžovicích (Hora J. et Vacík R.: Labuť velká v západních Čechách v roce 2018). Podrobné zpracování historie výskytu a trendů zdejší populace labutí je plánováno na konec letošního roku, publikováno by mělo být nejpozději koncem roku 2020.

V souvislosti s tím prosíme všechny pozorovatele, aby nám pomohli získat co nejucelenější data o historickém výskytu labutí velkých v západních Čechách. Cenné jsou pro nás zejména údaje z (po)hnízdního období (březen–červenec/srpen) a jakákoliv stará pozorování (1979 a starší). Velmi nápomocná nám budou ale data o výskytu a hnízdění labutí velkých ze všech let a částí roku!

Zcela jistě máme k dispozici všechny zaslané údaje od pozorovatelů spolupracujících při sčítáních labutí koordinovaných Janem Horou (1981–1985) či Romanem Vacíkem (2018).

Stejně tak máme z let 1974–2004 zaznamenána všechna (faunistická) pozorování labutí publikovaná ve Sborníku Západočeského muzea v Plzni – Příroda, nebo zaslaná na pracoviště zoologického oddělení ZČM v Plzni (R. Vacíkovi) od roku 1993 dodnes (včetně nepublikovaných).

Dále předpokládáme, že se nám podaří získat veškerá regionální data o labutích z databáze Birds.cz.

Pokud máte ve svých denících či databázích zaznamenaná pozorování labutí velkých z Karlovarského nebo Plzeňského kraje – která ještě nebyla publikována a ani zaslána J. Horovi či R. Vacíkovi výše uvedenými způsoby – prosíme Vás o jejich poskytnutí (zachování autorství pozorování v případě jeho citace a poděkování jmenovitě všem spolupracovníkům v publikaci jsou samozřejmostí).

V případě, že nám budete chtít údaje o Vašich pozorováních labutí poskytnout, napište nám, prosím, na e-mailovou adresu rvacik@zcm.cz  – domluvíme se, na způsobu předání dat dle typu záznamu a uložení Vašich pozorování (ručně psaný deník, tištěné listy, PC databáze aj.), aby bylo pro Vás co nejméně pracné.

 


stehlík obecný