Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Festival ptactva 2019

V západních Čechách proběhlo celkem 6 festivalových akcí, všechny v Plzeňském kraji. Většinu z nich vedli členové Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (ZČP ČSO). Čtyři vycházky se konaly v daném termínu evropského festivalu, dvě až o týden později (12. října).

Níže uvádíme místa konání všech festivalů, které proběhly v Plzeňském kraji, s krátkým popisem, a podrobnějšími informacemi s fotografickou dokumentaci z akcí, jejichž vedoucí nám je zaslali.

Okres Domažlice
Jivjanské rybníky: neděle 6. října 2019 od 8:00 h

V neděli 6. 10. 2019 se konal další ročník Festivalu ptactva na Jivjanských rybnících. Ráno v 8 hodin na hrázi rybníka se sešlo celkem 12 lidí, z toho 4 děti, a jeden čtyřnohý kamarád. Vycházku vedl Petr Lang. Bylo zataženo, foukal mírný vítr a teplota dosahovala k 10°C. Pozorovali jsme celkem 222 ex. ptactva ve 37 druzích. Nejpočetnějším druhem byla kachna divoká. Asi nejzajímavější bylo shlédnutí nezdařeného útoku krahujce obecného na vlaštovku obecnou a pozorování 1 ex. strakapouda prostředního. Za rok zase nashle… Festival_Jivjanytext: HOK [více na webu HOKu, včetně podrobných výsledků]
foto: Petr Lang

Okres Tachov
Bor u Tachova: neděle 6. října 2019 od 9:00 h

Sraz byl v neděli 6. 10. v 9:00 před bránou Borského zámku. Trasa odtud směřovala Borským parkem k rybníku Tážný. Vycházku vedl Karel Machač. Účastníků bylo celkem 18, z toho 3 děti. Největší zajímavostí byl orel mořský a asi 20 jiřiček obecných. Nejčetnějším druhem byl holub hřivnáč, pozorováno bylo celkem asi 1400 ex.

Festival_Bor_ucastnici Festival_Bor_orel

Sdělil a fotografoval: Karel Machač

Planá – Anenské rybníky: sobota 5. října 2019 od 9:15 h

Sraz byl v sobotu 5. 10. v 9:15 na vlakové zastávce Planá u Mariánských Lázní. Vycházka směřovala do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního tahu, s možností vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým dalekohledem. Průvodci byli Pavel Jaška, Martin Liška a Milena Prokopová. Největší atrakcí pro účastníky byli červení luňáci, kteří se hezky ukazovali, a ptáci odchycení do sítí Martinem Liškou (budníček menší, sýkora koňadra). Druhů bylo pozorováno celkem 19. Hodně foukalo a tak na rybnících bylo vymeteno. Přišlo 20 lidí.

Festival_Plana_ucastnici Festival_Plana_odchyt

Sdělila a fotografovala: Milena Prokopová

Planá: sobota 5. října 2019 od 9:00 h

V Plané byl pro veřejnost uspořádán ve stejný den ještě druhý festival, který vedl Tomáš Minařík (není členem ZČP ČSO) rovněž k Anenským rybníkům. O průběhu a výsledcích akce nemáme žádné informace.

Okres Plzeň-město
Plzeň: sobota 12. října 2019 od 8:30 h

V sobotu 12. 10. 2019 se konala tradiční akce Evropský festival ptactva v Plzni. Vycházku vedl ornitolog Lubomír Volter. Začátek akce byl na hrázi Boleveckého rybníka v Plzni od 8:30 hodin. Celkem se sešlo 45 účastníků, z toho 14 dětí. Ornitologická vycházka pokračovala od Boleveckého rybníka přes Bílou Horu až k lávce u Pecihrádku. Na Boleveckém rybníku měli účastníci možnost například pozorovat kormorány velké či pisíky obecné. U Pecihrádku probíhaly od 9 do 11 hodin ukázky odchytu a kroužkování volně žijícího ptactva prostřednictvím ornitologa Miloše Paiskera a jeho kolegů. Účastníci zde mohli zblízka vidět například střízlíka obecného, strakapouda velkého, sýkoru babku a 5 mlynaříků dlouhoocasých. Akce pak byla zakončena na Záchranné stanici živočichů v Plzni, kde zároveň od 10 do 16 hodin probíhal den otevřených dveří. Zde pan Karel Makoň představil aktuálně léčené pacienty, mimo jiné například křepelku polní. Na závěr celé akce si účastníci mohli opéct špekáčky a měli možnost si neformálně popovídat. V rámci celé akce mohli účastníci vidět či slyšet celkem 20 druhů ptáků v celkovém počtu 61 jedinců.

Festival_Plzen_2019_1 Festival_Plzen_2019_2 Festival_Plzen_2019_3

Sdělil: Lubomír Volter, fotografoval: Jan Gibiš

Okres Rokycany

Rokycany – Kokotské rybníky: sobota 12. října 2019
od 9:00 h

Na společnou podzimní akci organizovanou v rámci Festivalu ptactva se vydali v sobotu 12. 10. rokycanští ochránci přírody a přidat se k nim mohli všichni, kdo mají rádi přírodu a hlavně její opeřené obyvatele. Cílem přírodovědné vycházky byly Kokotské rybníky. Vycházku vedl Pavel Moulis (není členem ZČP ČSO). O průběhu a výsledcích akce nemáme žádné informace.

 
 

stehlík obecný