Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Karel Machač: Přírodní rezervace Tisovské rybníky a fotografie ptáků z Tachovska

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 17:00 hodin proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Staré Sedliště přednáška Karla Machače Přírodní rezervace Tisovské rybníky, která je doplněna výstavou fotografií ptáků Tachovska. Na přednášku a výstavu jste srdečně zváni.

souboj

Informace o podzimní členské schůzi ZČP ČSO

V sobotu 30. listopadu 2019 se v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni konala členská schůze, které se zúčastnilo 24 členů ZČP ČSO a 8 hostů.

Po uvítání všech přítomných následovala informace Evy Pleskotové – zástupkyně sekretariátu ČSO – o připravovaných akcích, například o zimním sčítání ptáků (na krmítkách) Ptačí hodinka ve dnech 10.–12. ledna. Dále vybídla přítomné k zapojení se do programu Liniové sčítání druhů (LSD), oznámila též, do kterých českých a zahraničních destinací jsou plánované exkurze ČSO, a vyzvala přítomné k účasti na předání petice "Vraťme život do krajiny" ministru zemědělství (6. prosince od 8:00 před budovou Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha). Rovněž upozornila, že vánoční dárky z e-shopu ČSO je nutné objednat co nejdříve. Podrobné údaje o těchto tématech jsou na webu České společnosti ornitologické.

Po informacích o zajímavých pozorováních od přítomných členů a o výsledcích podzimních akcí v rámci Evropského festivalu ptactva od Romana Vacíka a hlavně od jednotlivých průvodců v místech jejich konání, a po prosbě o doplnění dat o hnízdění labutí (především z roku 1979 a starších), se rozvinula dlouhá debata o databázi AVIF (Birds.cz).

Po přestávce schůze vyvrcholila přednáškou Jana Vebera "Poslední ráj Evropy"o ptácích a lidech žijících v Dunajské deltě.

Po skončení schůze zašla část přítomných ještě na neformální diskuzi a posezení do hospody.

stehlík obecný